Tổng công ty cấp nước Sài Gòn vừa thông báo sẽ di dời, kết hợp bảo dưỡng đường ống D800mm tại giao lộ Bình Tiên – Phan Văn Khỏe (quận 6, Tp.HCM), vì vậy sẽ ngưng cấp nước 7 giờ ngày Chủ Nhật tại quận 6, quận 8.

Theo đó, việc cô lập và tạm ngưng cung cấp nước tuyến ống D800mm bắt đầu từ 22 giờ ngày 21/4 (Thứ Bảy) đến 5 giờ ngày 22/4 (Chủ Nhật), dự kiến tổng thời gian thực hiện khoảng 7 giờ.

Theo Thanh Niên, trong và sau khung giờ nêu trên, do xáo trộn thủy lực sẽ gây ảnh hưởng nước yếu, thiếu nước hay bị đục cục bộ khi phát nước trở lại tại 1 số khu vực: các phường 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 (quận 6) và các phường 5, 6, 13, 14, 15 (quận 8).

Đồng thời, để hạn chế ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã lên phương án điều tiết mạng lưới cấp nước và tăng cường xe bồn cung cấp nước tại các khu vực trọng yếu.

Người dân cần trợ giúp có thể liên hệ qua số điện thoại 3.8556169 của Công ty CPCN Chợ Lớn để được hướng dẫn, giải đáp.

Thanh Thanh