Vợ tôi được công ty cử đi học tập nước ngoài và sinh con tại đây. Hằng tháng vẫn được đơn vị này trả lương cũng như đóng BHXH đầy đủ. Vậy xin hỏi cô ấy có được hưởng chế độ thai sản? (Độc giả Trần Minh Huy, Tp.HCM).

Luật sư Nguyễn Văn Hậu trả lời trên Người Lao Động, theo quy định tại điều 31 Luật BHXH 2014, người lao động (NLĐ) được hưởng chế độ thai sản thuộc một trong các trường hợp: lao động nữ mang thai; lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; lao động nữ đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản; lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Đối với lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, để được hưởng chế độ thai sản thì phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Sinh con ở nước ngoài vẫn được hưởng chế độ thai sản
Ảnh minh họa.

Như vậy, với trường hợp lao động nữ sinh con, luật không quy định là phải sinh con ở Việt Nam hay nước ngoài, nếu vợ bạn thỏa mãn các căn cứ trên thì có thể được hưởng chế độ thai sản.

Căn cứ theo khoản 1, điều 2 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015, nếu người vợ có thời gian đóng BHXH đủ theo quy định, thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con là 6 tháng với mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Ngoài ra, người vợ còn được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người vợ sinh con. Từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng; từ ngày 1/7/2018, áp dụng mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng.

Vũ Loan