TP.HCM thực hiện nhiều bạn pháp trong đó có thu phí ôtô giai đoạn 2021-2025, hạn chế xe cá nhân để giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng.

VnExpress đưa tin, đây là một trong những nội dung trong Nghị quyết về thực hiện tăng cường vận tải hành khách công cộng, kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn được HĐND TP thông qua chiều 11/7. Đề án được đánh giá là quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội cũng như cuộc sống người dân TP.

Theo quan điểm của HĐND TP, phát triển giao thông công cộng phải đi đôi với hạn chế xe cá nhân. Quá trình thực hiện cần toàn diện, có lộ trình và sự đồng thuận người dân. Thành phố cần đáp ứng điều kiện hạ tầng đô thị, mật độ mạng lưới xe buýt, bãi giữ xe máy, dịch vụ cung cấp xe máy điện, xe đạp điện… trước khi đưa ra biện pháp hạn chế.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP sẽ ưu tiên phát triển xe buýt và tập trung nguồn lực phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; đưa ra một số giải pháp để kiểm soát xe cá nhân; tổ chức giao thông đối với xe máy ở khu vực trung tâm. Giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn và kiểm soát xe cá nhân.

Sau khi đề án được thông qua, UBND TP sẽ xác định kinh phí cụ thể cho từng giải pháp, lập kế hoạch thực hiện và dự toán ngân sách trình HĐND TP xem xét.