Các trường có học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, sẽ hoàn thành và công bố điểm điểm THCS trong khoảng thời gian từ ngày 12/5 đến 17/5/2018.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, các trường nhắc nhở phụ huynh rà soát các nguyện vọng đã đăng ký dự tuyển trong danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Nếu phát hiện có nội dung sai sót, phụ huynh liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm lớp để được hướng dẫn điều chỉnh kịp thời. Nếu không học sinh có thể bị thiệt thòi khi không được học đúng trường THPT mà mình yêu thích.

Ngoài ra, các thông tin cá nhân cũng cần kiểm tra tránh bị nhầm lẫn, sai sót, theo Hà Nội Mới.

Ngày 17/5 công bố hết điểm THCS của thí sinh dự thi lớp 10 ở Hà Nội
Phụ huynh học sinh cần rà soát kỹ các nội dung nói trên để tránh bị nhầm lẫn, sai sót. (Ảnh minh họa)

Dân Trí nhấn mạnh, kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2018-2019 vẫn giữ nguyên phương thức ‘thi tuyển kết hợp với xét tuyển’ để tuyển sinh vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.

Trong khi đó các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập thay đổi phương án tuyên sinh.

Phương án 1: Xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019.

Phương án 2: Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS. Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Nếu nhà trường tuyển sinh theo phương án 2, điểm xét tuyển được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm cộng thêm

Trong đó:

Điểm THCS là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Đối với phương án này, quy định mức điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở cấp THCS được quy định cụ thể như sau:

  • Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 10,0 điểm
  • Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 9,0 điểm
  • Hạnh kiểm khá và học lực khá: 8,0 điểm
  • Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình: 7,0 điểm
  • Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá: 6,0 điểm
  • Trường hợp còn lại: 5,0 điểm

Điểm THCS tối đa là 40 điểm

Điểm cộng thêm là tổng của điểm ưu tiên và điểm khuyến khích

Mức điểm ưu tiên chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng liên tiếp nhau là 0,5 điểm. Đối tượng được hưởng mức ưu tiên thấp nhất là 0,5; cao nhất là 1,5 điểm.

Học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên, chỉ được hưởng một mức ưu tiên cao nhất.

Về chế độ khuyến khích, kỳ thi năm nay không còn cộng điểm khuyến khích cho học sinh đạt giải trong các kỳ, cuộc thi văn hóa, khoa học kỹ thuật, thi viết thư quốc tế, giải toán trên máy tính cầm tay, giải toán bằng tiếng Anh, giải toán trên internet, thi văn nghệ, thể thao…các cấp.

Sở GD&ĐT chỉ cộng điểm khuyến khích đối với học sinh có chứng chỉ nghề phổ thông: Loại giỏi (cộng 1,5 điểm); loại khá (cộng 1 điểm); loại trung bình (cộng 0,5 điểm).

Căn cứ vào số lượng học sinh nộp đơn đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu, nhà trường sẽ lấy học sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao và thông báo công khai những học sinh đã trúng tuyển.

Dự kiến, ngày 1/6, học sinh toàn thành phố sẽ được nhận ‘Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019’ tại nơi đang theo học.

Thế Tam