Theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức.

Vietnamnet thông tin, Bộ GD&ĐT vừa có dự thảo Thông tư ban hành quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học, bao gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự. 

Theo đó, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức. Cụ thể, nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm:

1. Tiêu đề

2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ)

3. Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng

Ảnh minh họa (nguồn: Zing).

4. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng

5. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng

6. Quốc tịch của người được cấp văn bằng

7. Ngành đào tạo

8. Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng

9. Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định

10. Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng

Zing cho biết, với hệ đại học, Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 của Bộ trưởng GD&ĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học ghi các nội dung: Xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá hoặc trung bình theo quy chế đào tạo; Ghi “chính quy” hoặc một trong các hình thức “vừa làm vừa học”, “học từ xa”, “tự học có hướng dẫn”.

Văn bản hiện hành cũng đang có những quy định như bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư, bằng bác sĩ, bằng cử nhân… còn theo dự thảo mới sẽ không còn các quy định trên.