Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Giai đoạn 2020, ngành giao thông sẽ tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có; trong đó ưu tiên hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam để đạt tốc độ chạy tàu bình quân 80 – 90km/h đối với tàu khách và 50 – 60 km/h đối với tàu hàng; nâng cao năng lực, chất lượng vận tải và cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai, Gia Lâm – Hải Phòng, Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Lạng Sơn…

Từ 2020-2030, triển khai xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, trước mắt sẽ có tốc độ từ 160 – 200 km/h, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa…

Sau năm 2050, sẽ triển khai tổ chức khai thác tàu cao tốc 350km/h; hiện đại hóa mạng lưới tuyến đường sắt hiện có, đáp ứng chủ yếu về nhu cầu vận tải hành khách địa phương và hàng hóa; hoàn thành việc xây dựng đường sắt Tây Nguyên, đường sắt xuyên Á, đường sắt kết nối các khu công nghiệp, cảng biển lớn…

Linh San tổng hợp