Theo phán quyết ly hôn năm 2003, tôi nuôi con nên được sử dụng ngôi nhà là tài sản chung song phải trả cho chồng cũ số tiền tương đương 15 cây vàng. Tuy nhiên, tôi chỉ trả được 9 cây vì không còn khả năng và anh ấy cũng quyết định cho tôi số còn lại. Giờ tôi muốn bán có cần hỏi ý kiến chồng cũ không? (Trần Kim Oanh).

Luật sư Phạm Thanh Bình, Công ty Luật Bảo Ngọc, TP. Hà Nội cho biết, điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

  • Có giấy chứng nhận;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo thông tin cung cấp, ngôi nhà hiện nay đã chuyển quyền sở hữu sang tên bạn, như vậy đây là tài sản thuộc sở hữu riêng.

Khoản 1 Điều 206 Bộ luật dân sự 2015 quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng quy định: “Chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và các mục đích khác không trái pháp luật”.

Như vậy, bạn có quyền bán mà hoàn toàn không phụ thuộc vào ý kiến của chồng hay con bạn, theo VnExpress.

Thế Tam