Hỏi: Vợ chồng tôi xảy ra mâu thuẫn, nay muốn ly hôn. Tuy nhiên, tôi mới phát hiện ra giấy đăng ký kết hôn ghi nhầm số chứng minh nhân dân của chồng tôi. Vậy xin hỏi chúng tôi có thể làm thủ tục ly hôn được không? (Trang Yến, Hà Nội).

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 và Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014 thì trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch, cá nhân có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cải chính hộ tịch để sửa đổi những thông tin sai sót đó.

Cụ thể, thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch – Luật hộ tịch năm 2014 được quy định như sau:

– Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch sẽ ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi rõ nội dung cần thay đổi vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

– Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, khi muốn cải chính số chứng minh nhân dân trong Giấy chứng nhận kết hôn, bạn cần gửi hồ sơ gồm:

– Mẫu tờ khai đăng ký việc cải chính hộ tịch (được quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp).

– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản gốc.

– Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân.

– Giấy khai sinh.

– Sổ hộ khẩu.

Việc sai thông tin ngày sinh so với chứng minh nhân dân trong Giấy chứng nhận kết hôn sẽ gây ra các khó khăn khi làm các giao dịch cũng như thủ tục ly hôn sau này. Do đó, để tạo thuận lợi cho hai vợ chồng thì bạn nên làm thủ tục cải chính hộ tịch trước khi khi làm thủ tục ly hôn.

Vũ Loan