Chiều ngày 12/10, trong cuộc họp trực tuyến về cải cách hành chính, tham dự có các quan chức lãnh đạo các Sở ban ngành và 24 quận huyện. Phó Chánh Văn phòng UBND TP là ông Võ Sỹ cho biết, từ giữa tháng 7 thành phố đã không còn gửi thư, giấy mời hay thông báo bằng giấy nữa, mà dùng email hoặc tin nhắn điện thoại.

Sau hơn 2 tháng thực hiện thành phố đã tiết kiệm được 183 triệu đồng mỗi tháng, trong đó chỉ riêng thư báo hoãn họp đã tiết kiệm gần 90 triệu đồng.

Ông Sỹ cho biết thêm chi phí mực, in để dành in thư mời thôi cũng đã tiết kiệm được khoảng 94 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy, nếu chỉ tính riêng khoản tiền này thành phố đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

Sau đó Phó chủ tịch UBND TP là ông Trần Vĩnh Tuyến khẳng định trong tương lai gần, thành phố sẽ chấm dứt việc in, phát hành văn bản, thư mời họp bằng giấy, mà phải sử dụng văn bản điện tử. Theo ông hình thức này không chỉ giúp liên hệ giữa các đơn vị nhanh hơn mà phần nào còn giúp giảm áp lực cho giao thông thành phố.

Sài Gòn sẽ bỏ hình thức gửi thư mời họp bằng giấy trong tương lai gần. Ảnh internet
Sài Gòn sẽ bỏ hình thức gửi thư mời họp bằng giấy trong tương lai gần. Ảnh internet

Mặt khác gửi bằng thư giấy từ Sở này sang Sở kia có những lúc mất 2 tuần mới nhận được làm trễ nải công việc.

Việc dùng email cũng hạn chế được việc đi lại, tiết kiệm chi phí và tăng thêm một phần thu nhập cho công chức khi thực hiện cơ chế khoán.

Ông Tuyến nói: “Trong tương lai gần dứt khoát thành phố phải chấm dứt việc in ấn, phát hành văn bản giấy. Chuyển sang sử dụng văn bản điện tử vừa phù hợp với các loại hình dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân… vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh ở thành phố”

Về dịch vụ công, UBND quận 8 (là một trong những quận đầu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến) thông báo việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến vừa qua, người dân khi gửi hồ sơ đính kèm vẫn ngại do chưa quen và chưa tin tưởng lắm khi khi gửi hồ sơ qua đường điện tử.

Về vấn đề này ông Tuyến nói: “Muốn có chính quyền điện tử thì phải có công dân điện tử. Muốn có công dân điện tử thì phải có doanh nghiệp, dịch vụ hỗ trợ người dân tham gia giao dịch điện tử. Điều này góp phần công khai, minh bạch thủ tục hành chính, giảm phiền hà tiêu cực, nhũng nhiễu”.

Văn Nhanh

Xem thêm:

 

Từ Khóa: