Ngày 26/10, thành phố Sài Gòn đã tổ chức họp giữa lãnh đạo và các sở ngành về việc thực viện 7 chương trình đột phá giai đoạn 2016 – 2020.

Mở đầu cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP cho biết vốn đầu tư cho 7 chương trình với hàng trăm dự án giai đoạn 2016-2020 là 217.259 tỉ đồng. Thế nhưng ngân sách thành phố chỉ có thể đáp ứng 130.000 tỷ đồng tức 60%.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng nhận thấy rằng để có vốn thực hiệc các chương trình đột phá này cần huy động các nguồn xã hội hóa. Sở Kế hoạch và Đầu tư có đã có các cuộc họp với ban ngành và địa phương, đến nay đã có 92 dự án với mức đầu tư 326.000 tỉ đồng được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Trong đó, 62 dự án có khả năng thu hồi vốn, còn 30 dự án còn lại theo đánh giá của sở là chưa khả thi.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND thì cho rằng trong 7 chương trình này cần xem dự án nào nên ưu tiên thực hiện trước. Ông Hoan cho rằng vốn ODA không còn được nhận viện trợ như trước đây mà phải vay với lãi suất cao hơn trước, vì thế mà cũng phải có tiền để trả nợ. Vấn đề thành phố cần giải quyết trước mắt là ngập lụt và kẹt xe.

Về kế hoạch ông Hoan cho rằng trước mắt thành phố cần giảm tối đa chi ngân sách, kêu gọi thêm đầu tư xã hội hóa. Ông Hoan cũng cho rằng cần đánh giá lại hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) xem doanh nghiệp lợi bao nhiêu so với đồng vốn bỏ ra, qua đó tính toán lại để giảm bớt thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Phó chủ tịch TP là ông Trần Vĩnh Tuyến cho rằng cần huy động thêm nguồn vốn xã hội:  “Hiện nay, 1 đồng vốn ngân sách thì huy động 13 đồng vốn xã hội. Do đó phải huy động được 15 đồng”.

Văn Nhanh

Xem thêm:

 

Từ Khóa: