Từ ngày 1/7/2018, chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con sẽ có những thay đổi đáng kể.

Theo Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, mức trợ cấp dành cho lao động nữ sinh con có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ tăng lên. Cụ thể, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau sẽ tăng thêm 27.000 đồng/ngày ( tăng từ 390.000 đồng/ ngày lên 417.000 đồng/ ngày).

Mức hưởng hiện hành Mức hưởng kể từ ngày 1.7.2017

390.000 đồng/ngày

417.000 đồng/ngày

Với trợ cấp sinh con sẽ tăng 180.000 đồng/tháng (tăng từ 2.60.000 đồng lên 2.780.000 đồng/ tháng).

Mức hưởng hiện hành

Mức hưởng kể từ ngày 1.7.2017

2.600.000 đồng

2.780.000 đồng/tháng

Cách tính mức tiền được hưởng chế độ thai sản:

Mức hưởng = (M bq6t x 100% x Số tháng nghỉ việc do sinh con hoặc nuôi con nuôi) + 2 lần x Lương cơ sở

Trong đó:

+ M bq6t : Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

+ Từ 01.05.2016, lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng

+ Từ 01.07.2017, lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng

 Thanh Thanh (Theo Dân Việt)