Cuối tháng 10 năm nay, dự án nâng cấp, mở rộng đường HCM (Quốc lộ 14) qua Tây Nguyên sẽ hoàn thành sau 5 năm thi công.

Bắt đầu từ tháng 11/2010 với tổng chiều dài 553km từ Tân Cảnh (Kon Tum) đến Chơn Thành (Bình Phước), dự án nâng cấp, mở rộng đường HCM qua Tây Nguyên gồm 6 dự án trái phiếu chính phủ và 5 dự án BOT.

Đoạn đường này sẽ bao gồm các trạm thu phí sau:

  • Trạm thu phí tại Km957+400, QL14, tỉnh Đắk Nông
  • Trạm thu phí trên QL14 thuộc địa phận tỉnh Gia Lai
  • Trạm thu phí tại Km1747, QL14, tỉnh Đắk Lắc
  • Trạm thu phí tại Km1877+600 (Km818+600 QL14), tỉnh Đắk Nông
  • Trạm thu phí tại Km1945+440 (Km886+600 QL14), tỉnh Đắk Nông

Đối với trạm thu phí tại Km957+400, QL14, tỉnh Đắk Nông, mức phí thu kể từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2015 là từ 30.000 đồng/vé/lượt – 180.000 đồng/vé/lượt tùy theo từng trọng tải xe. Từ ngày 1/1/2016, mức thu áp dụng sẽ được nâng lên ít nhất từ 10% so với mức thu cũ. Mức thu cao nhất là 200.000 đồng/vé/lượt đối với xe trọng tải 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit.

Đối với ba trạm thu phí tại Km1747, QL14 – tỉnh Đắk Lắc; Km1877+600 (Km818+600 QL14) và Km1945+440 (Km886+600 QL14)- tỉnh Đắk Nông,  mức phí thu kể từ ngày Thông tư thông báo có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2015 là 30.000 đồng/vé/lượt – 180.000 đồng/vé/lượt tùy theo từng trọng tải xe. Tương tự, từ ngày 1/1/2016, mức thu áp dụng sẽ được nâng lên ít nhất từ 10% so với mức thu năm nay. Mức cao nhất là 200.000 đồng/vé/lượt đối với xe trọng tải 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit.

Các trạm thu phí này nhằm hoàn vốn cho các dự án BOT (chiều dài từ 20-70km/dự án), sẽ hoạt động trong thời gian bình quân khoảng 20 năm.

Ông Trần Việt Hùng – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, so với nhiều khu vực khác trong cả nước thì điều kiện, trình độ phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của Tây Nguyên còn yếu kém và chưa đồng bộ. Do vậy, bố trí 5 trạm thu phí trên QL 14 qua Tây Nguyên là nhiều và chưa hợp lý. Mặt khác, nguồn vốn của Nhà nước đầu tư cho giao thông Tây Nguyên trong những năm qua vẫn còn thấp hơn các vùng khác.

“Nhằm giảm bớt các trạm thu phí, tạo thêm động lực sớm đưa Tây Nguyên thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí nguồn vốn để mua lại một số dự án BOT trên QL 14 qua khu vực này” – báo Lao Động dẫn lời ông Hùng.

Xem thêm: Từ năm 2016, phí sử dụng đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Nông tăng 11-25%

Phan A tổng hợp