Sáng nay 8/6, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 (đợt 2 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 18/6), Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng với ông Vương Đình Huệ và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội với bà Nguyễn Thanh Hải.

Tập trung tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo Tuổi Trẻ.

Lý do là trước đó, Bộ Chính trị đã phân công ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm bí thư Thành ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải. Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Nguyễn Thanh Hải làm bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội thảo luận vấn đề làm người dân quan tâm là Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.