Tùy vào mức độ và tính chất sự việc, hành vi quay lén phim trong rạp và phát trực tiếp trên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt đến 35 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù đến 3 năm.

Hành vi quay video, phát trực tiếp bộ phim lên mạng xã hội để lưu giữ hoặc chia sẻ với người khác là hành vi sao chép được quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009.

Theo đó: “Sao chép là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo bản sao dưới hình thức điện tử”.

Theo khoản 6 Điều 28, khoản 5 Điều 35 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, hai việc làm sau bị coi là xâm phạm quyền tác giả:

– Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

– Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

Theo Điều 27 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt về quyền tác giả, hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm sẽ bị xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 15 triệu đến 35 triệu đồng đối với hành vi sao chép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình.

– Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Ngoài xử phạt hành chính, người có hành vi sao chép tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 170a Bộ luật hình sự với mức phạt tiền từ 50 triệu đến 500 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Vũ Loan