60 máy tính bảng sẽ sớm được bàn giao để giúp các cán bộ kiểm lâm theo dõi tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

Ngày 15/11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lớp tập huấn về sử dụng máy tính bảng trong việc theo dõi, báo cáo diễn biến tài nguyên rừng cho cán bộ kiểm lâm và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Trị.

So với việc sử dụng biểu mẫu trên giấy in truyền thống, phương pháp hiện đại này sẽ đảm bảo tính kịp thời, chính xác, hiệu quả về chi phí, tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Đồng thời, nó cũng giảm thiểu lỗi trong báo cáo số liệu, nâng cao tính hiệu quả trong quản lý số liệu, tăng cường độ tin cậy của số liệu

Có máy tính bảng, lực lượng kiểm lâm sẽ “bớt khổ” hơn. (Ảnh: Nguyên Phúc).

Được biết, toàn bộ máy tính bảng sẽ do dự án FCPF-2 cung cấp và từ nay đến cuối năm, sẽ có 3 lớp tập huấn kỹ năng tương tự được tổ chức cho cán bộ kiểm lâm tại Quảng Trị.

Sau khi kết thúc các khóa tập huấn, khoảng 60 máy tính bảng sẽ được bàn giao lại cho các đơn vị trực tiếp cử người đi học để sử dụng trong thực tế theo dõi tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

Dự án này được áp dụng cho cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Thế Tam (TH)