Sẽ miễn giảm phí cho một số loại phương tiện và người dân sống gần qua trạm Tasco trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Quảng Bình với mức giảm tối thiểu là 10% và tối đa là 100%.

Sau khi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình và nhà đầu tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các bên đã thống nhất phương án giảm giá vé cho xe của người dân, doanh nghiệp lân cận trạm BOT tại Km604 +800 quốc lộ 1, Quảng Bình.

Tổng cục Đường bộ, cho biết đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổng hợp danh sách phương tiện được giảm giá khi qua trạm Tasco, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình. Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình cũng có văn bản gửi Tổng cục về việc xây dựng phương án giảm giá cho một số loại phương tiện khi qua trạm này, theo Dân Trí.

Theo đó, các đơn vị liên quan xác định phạm vi giảm giá là các địa bàn trong phạm vi bán kính 3 – 5km so với trạm BOT.

Loại phương tiện giảm giá và mức giá giảm.

Sau khi thống nhất phạm vi và đối tượng ảnh hưởng xem xét giảm giá, UBND tỉnh Quảng Bình chủ trì, chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan, căn cứ vào danh sách tổng hợp danh sách phương tiện được giảm giá khi qua trạm.

Đồng thời, rà soát, lập lại danh sách các phương tiện thuộc diện được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ như trên, cập nhật danh sách mỗi quý một lần vào ngày 25 của tháng cuối quý và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với danh sách các phương tiện cung cấp.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án sẽ cập nhật số lượng xe được giảm giá thực tế qua trạm và các chỉ tiêu tài chính, xây dựng phương án giảm giá trên cơ sở đúng quy định và đảm bảo khả thi về phương án tài chính.

Sau đó, họ sẽ gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo đề xuất phương án giảm giá kèm theo phương án tài chính trước ngày 10/10 để báo cáo Bộ GTVT xem xét giải quyết.

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km597 + 549 đến Km605 và đoạn Km617 đến Km641, Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT dài 29,21km, do Công ty cổ phần TASCO làm nhà đầu tư đi qua địa bàn huyện Bố Trạch và Quảng Trạch.

Để hoàn vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, nhà đầu tư được thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trong thời gian 16 năm 8 tháng kể từ ngày 6/7//2015.

Tuy nhiên, người dân phản ứng về việc thu phí qua trạm Quán Hàu. Do đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Bộ GTVT, nhà đầu tư nghị miễn, giảm giá vé cho người dân sống gần trạm BOT Quán Hàu và trạm BOT TASCO tại Km604 + 800 quốc lộ 1.

Tuấn Anh