Cty nước sạch sông Đà đã xả gần 3.000m3 nước súc rửa bể chứa ra suối Đồng Bãi (huyện Thạch Thất) mà không xuất trình được quy trình súc rửa và xả thải nước súc rửa ra môi trường.

Zing thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND TP về việc Công ty nước sạch sông Đà (Viwasupco) xả gần 3.000m3 nước súc rửa các bể trung gian ra môi trường.

Theo đó, ngày 18/10, sau khi có kết quả quan trắc chất lượng nước và phát hiện nước nhiễm dầu, công ty này đã cho súc rửa các bể trung gian. Sau đó, Công ty nước sạch sông Đà xả 2.500-3.000m3 nước súc rửa ra suối Đồng Bãi ở huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Khi làm việc này, Công ty nước sạch Sông Đà không thông báo đến người dân, chính quyền địa phương, không phân tích chất lượng nước súc xả bể chứa trước khi xả ra môi trường…

Theo Dân Trí, công ty nước sạch sông Đà chưa xuất trình được Hồ sơ thiết kế bể chứa trung gian, hồ sơ về công tác chấp hành các quy định của pháp luật Bảo vệ môi trường và giấy phép xả thải. Công ty này cũng không thực hiện phân tích chất lượng nước súc xả vệ sinh bể chứa trung gian trước khi xả ra môi trường (vì nước dẫn vào bể trung gian là nước sạch). 

Căn cứ kết quả phân tích các mẫu nước xả thải tại phòng thí nghiệm, nếu các thông số ô nhiễm vượt tiêu chuẩn, huyện Thạch Thất sẽ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty nước sạch sông Đà theo đúng quy định.