Tôi phát hiện mình đã bị mất hộ chiếu, nếu không trình báo công an thì có bị xử phạt hay không và mức phạt như thế nào? (Văn Huy, Hà Nội).

Theo Nghị định 167/2013 quy định, người nào bị mất, hư hỏng hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực Việt Nam, thẻ tạm trú, thẻ thường trú mà không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền thì có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Như vậy, trong trường hợp mất hộ chiếu (phổ thông) bạn cần phải báo ngay với cơ quan có thẩm quyền để tránh bị xử phạt.

Cũng tại Điều 9 Thông tư số 29/2016 của Bộ Công an hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam quy định về trách nhiệm của người bị mất hộ chiếu:

– Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất hộ chiếu, cần trình báo với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi gần nhất để hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã mất.

– Khi đến trình báo, cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá trị sử dụng để kiểm tra, đối chiếu; nếu gửi đơn trình báo qua bưu điện thì đơn phải có xác nhận của trưởng công an phường, xã, thị trấn nơi người đó thường trú.

Trường hợp bị mất hộ chiếu ở nước ngoài, phải có đơn trình báo ngay với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi gần nhất và cơ quan có thẩm quyền nước sở tại.

Khi tiếp nhận đơn trình báo mất hộ chiếu của người dân, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ cấp cho người bị mất hộ chiếu giấy xác nhận để cấp lại khi cần.

Vũ Loan