Hỏi: Hàng xóm giáp ranh nhà tôi có 60 m2 đất ở để không. Do thiếu đất xây công trình phụ nên khi làm nhà tôi có lấn chiếm 5 m2. Hôm trước, họ đo đạc để bán đất thì phát hiện hành vi của tôi. Trong trường này, nếu hàng xóm khiếu nại tôi sẽ bị phạt bao nhiêu, có phải bồi thường không? (Quốc Đạt, Thái Bình)

Trả lời:

Theo Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP, đối với hành vi lấn, chiếm đất:

– Phạt tiền từ 1.000.000-3.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

– Phạt tiền từ 3.000.000-5.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

– Phạt tiền từ 5.000.000-10.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất ở.

Ngoài ra, người vi phạm buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã lấn chiếm.

Với trường hợp trên, bạn đã lấn chiếm 5 m2 đất ở của hàng xóm, do đó bạn sẽ bị phạt hành chính 5.000.000-10.000.000 đồng. Ngoài ra, bạn phải tháo dỡ công trình đã lấn chiếm, khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

(Tổng hợp)