Lũ lớn và rút chậm khiến cuộc sống của người dân Chương Mỹ đang gặp nhiều khó khăn như giao thông chia cắt, thiếu nước sạch, lương thực và nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

(Thực hiện video: Như Quỳnh – Vũ Tín)

Như Quỳnh