Các bài thi tốt nghiệp THPT 2018 vẫn giữ nguyên như năm ngoái với 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ và 2 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Lưu ý: thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh đại học cao đẳng, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường đăng ký.

Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 cần những điều kiện gì?
Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 cần những điều kiện gì?

Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) sẽ dựa trên điểm củ 4 bài thi đối với hệ THPT và 3 bài thi với hệ GDTX, kết hợp điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có. Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Để được xét tốt nghiệp điểm tốt nghiệp phải từ 5 điểm trở lên. Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.

Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm. Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm.

Năm nay, Bộ GD có sửa đổi về việc châm bài thi tự luận, theo đó điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Như vậy môn thi tự luận duy nhất còn lại ở kỳ thi THPT quốc gia 2017 là Ngữ văn sẽ không quy định lấy đến 0,25 như quy chế trước đây. Bài thi được 4,99 cũng không được quy tròn thành 5 điểm và sẽ khác biệt với thí sinh đạt 5,01.

Danh sách, mã cụm thi

Theo danh sách Bộ GD&ĐT vừa công bố, cả nước sẽ được chia làm 65 cụm thi do các Sở GD&ĐT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đứng ra tổ chức.

Các thí sinh cần nắm vững mã cụm thi/hội đồng thi để điền vào hồ sơ đăng kí dự thi THPT quốc gia 2018.

Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 cần những điều kiện gì?
Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 cần những điều kiện gì?

Đức Huy