Tổng hợp những dự án cải thiện môi trường cho 8 triệu dân Hà Nội:

  1. Trồng 1 triệu cây xanh. Giải phân cách giao thông thiết kế 1 tầng cây xanh. 3 tầng cây hoa.
  2. Xây dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng
  3. Đầu tư nhà máy xử lý nước thải 16.200 tỷ đồng
  4. Cung cấp nước sạch, hướng tới uống được vòi bằng công nghệ Nano.
  5. Nhập 5 xe chuyên dụng kiểm tra an toàn thực phẩm, thử nhanh
  6. Cơ giới hóa việc xử lý rác thải “4 kín”: cho rác vào túi kín, thùng rác tập kết rác, thu gom bằng xe kín, phương tiện mạch vòng khép kín.

Cai-thien-moi-truong-song-HN-3-1475902629 (1)

Mai Mai (TH)

Xem thêm