Hỏi: Gia đình tôi đang muốn vay vốn để mua nhà ở xã hội thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì? (Hồng Hạnh, Hà Nội).

Trả lời:

Khi vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, người vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Phải gửi tiền tiết kiệm hằng tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức gửi hằng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.

– Có số vốn tối thiểu bằng 20% giá trị Hợp đồng mua bán/ Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

– Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định.

– Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội.

– Có giấy đề nghị vay vốn để mua/thuê nhà ở xã hội/xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và thành viên trong hộ gia đình chưa vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác.

Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Có hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án. Dự án của chủ đầu tư đó phải có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó thủ tục bảo đảm tiền vay vốn để mua, thuê nhà ở xã hội yêu cầu: Bảo đảm tiền vay bằng tài sản được hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải thỏa thuận trong hợp đồng ba bên về phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm.

Vũ Loan