Hỏi: Tôi đang thử việc ở một công ty kinh doanh mỹ phẩm, vậy trong thời gian này nếu tôi làm thêm giờ thì có được trả lương theo quy định của luật lao động không? (Phương Ngọc, Nam Định)

Trả lời:

Theo Điều 28 Bộ luật Lao động 2012, tiền lương thử việc của người lao động do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương công việc đó.

Bên cạnh đó, nếu người lao động trong thời gian thử việc làm thêm giờ, tiền lương làm thêm sẽ được tính theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể:

  • Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.
  • Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.
  • Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP nêu rõ:

  • Người lao động hưởng lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài giờ bình thường do người sử dụng lao động quy định.
  • Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm thêm số lượng, khối lượng, công việc ngoài số lượng, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Như vậy, trong thời gian thử việc, nếu bạn làm thêm giờ sẽ được công ty tính thêm lương (lấy mức lương thử việc làm căn cứ).

Nếu làm thêm giờ nhưng không được trả tiền, bạn có thể gửi đơn yêu cầu công ty thanh toán hoặc gửi đơn khởi kiện đến Tòa án.

Thế Tam (tổng hợp)