Chiều 6/4, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo điều 356 Bộ luật hình sự với tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nếu cơ quan điều tra làm rõ việc ông Vĩnh phạm tội danh trên, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát sẽ phải đối mặt với mức án đến 15 năm tù.

Điều 356, Bộ luật hình sự năm 2015 về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định:

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Chủ thể của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

 • Là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm.
 • Là người có chức vụ quyền hạn thực hiện công vụ.
 • Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

Khách thể của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

 • Xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức.

Mặt khách quan của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

 • Hành vi: Lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái công vụ.

Hậu quả: Gây thiệt hại về tài sản từ 1000.000 đồng trở lên gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mặt chủ quan của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

 • Lỗi: Cố ý trực tiếp.
 • Mục đích: Vụ lợi hoặc mục đích cá nhân khác.

Hình phạt của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

 • Khung 1: Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
 • Khung 2: Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
 • Khung 3: Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.
 • Hình phạt bổ sung: Có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Theo Tuổi Trẻ, ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo điều 356, Bộ luật Hình sự với tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Vĩnh được thực hiện tại Phú Thọ. Sau khi bị bắt, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Khôi Minh