Hỏi: Em gái tôi đã lấy chồng Hàn Quốc và nhập quốc tịch nước này. Đến nay em muốn về nước và nhập lại quốc tịch Việt Nam thì có được không và thủ tục thế nào? (Hoàng Quyên, Hà Nội)

Trả lời:

Theo Điều 4 Luật Quốc tịch năm 2008, sửa đổi, bổ sung 2014: Công dân Việt Nam có một quốc tịch là Việt Nam.

Như vậy, về nguyên tắc, nhà nước chỉ công nhận mỗi công dân Việt Nam có một quốc tịch. Một số trường hợp ngoại lệ vẫn cho phép công dân được mang 2 quốc tịch:

– Người được Chủ tịch nước cho phép; trường hợp xin trở lại quốc tịch; người Việt định cư ở nước ngoài và đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn muốn nhập quốc tịch Việt Nam; trẻ em là con nuôi.

Bên cạnh đó, người có vợ chồng, cha mẹ đẻ, con đẻ là công dân Việt thì được nhập quốc tịch Việt Nam và giữ lại quốc tịch của họ.

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, sửa đổi, bổ sung 2014: Người gốc Việt định cư ở nước ngoài đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Trường hợp em gái bạn thuộc diện người Việt định cư ở nước ngoài, do đó, em bạn có thể làm thủ tục xin nhập lại quốc tịch.

Thủ tục xin nhập lại quốc tịch

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch theo quy định tại khoản 1 điều 24 Luật quốc tịch 2008, sửa đổi bổ sung 2014 gồm có:

  1. Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam.
  2. Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế.
  3. Bản khai lý lịch.
  4. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp đối với thời gian cư trú tại đây, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian cư trú ở Hàn Quốc. Phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.
  5. Giấy tờ chứng minh: bản sao Giấy khai sinh; bản sao Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch; giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch trước đây.
  6. Giấy tờ chứng minh đang làm thủ tục xin hồi hương về Việt Nam.

Minh Tú (Tổng hợp)