Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo và được cấp BHYT ở bệnh viện xã. Do có dịp lên Hà Nội, tôi muốn khám bệnh ở bệnh viện Bạch Mai. Vậy tôi có được BHYT chi trả cho khám trái tuyến không? (Huỳnh Đam, Thái Bình)

Căn cứ Điều 12 và Điều 22 Luật BHYT năm 2014, người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh với mức hưởng như sau:

– 100 % chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến.

– Trường hợp tự đi khám chữa bệnh trái tuyến, BHYT sẽ chi trả 40 % chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương; 60 % tại bệnh viện tuyến tỉnh (dự kiến từ năm 2021, người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh ở tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT hỗ trợ 100 % chi phí điều trị).

– Nếu khám chữa bệnh điều trị ngoại trú, BHYT sẽ không chi trả chi phí điều trị.

Với trường hợp trên, gia đình bạn thuộc hộ nghèo, có BHYT ở xã và muốn đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở khám, chữa bệnh tuyến Trung ương, do đó BHYT sẽ chi trả 40 % chi phí điều trị nội trú và không thanh toán trong trường hợp điều trị ngoại trú.

Ngoài ra, quỹ BHYT chỉ thanh toán các chi phí khám, chữa bệnh trong danh mục chi trả của BHYT theo Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC và Thông tư 40/2014/TT-BYT. Các chi phí ngoài danh mục sẽ do người bệnh tự chi trả.

Tổng Hợp