Hỏi: Công ty của tôi có tổ chức cho nhân viên khám sức khỏe hàng năm, tuy nhiên chi phí lại do nhân viên đóng. Theo tôi biết, tiền này do doanh nghiệp chi trả. Vậy quy định về việc này như thế nào? (Thu Sang, Cao Bằng) 

Căn cứ Điều 152 Luật Lao động năm 2012 và Điều 21 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, quy định về khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động như sau:

  • Hằng năm, tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động. Đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, lao động là khuyết tật, chưa thành niên, cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 6 tháng/lần.
  • Khi khám sức khỏe, lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám bệnh.
  • Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc và chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc. Trừ trường hợp đã được Hội đồng y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động.
  • Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm yêu cầu, điều kiện chuyên môn kỹ thuật.
  • Chi phí khám sức khỏe, khám phát hiện, điều trị bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động chi trả.

Như vậy, công ty bạn có nghĩa vụ chi trả chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Việc công ty thu tiền khám sức khoẻ hằng năm cho người lao động là trái luật.

Tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định 88/2015/NĐ-CP, bên sử dụng lao động bị phạt 10-15 triệu đồng nếu không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Hoa Liên (Tổng hợp)