Hỏi: Tôi làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài với hình thức hợp đồng dài hạn và có 12 ngày phép/năm. Tuy nhiên, công ty tôi quy định nếu không dùng hết sẽ bị mất, không được chuyển đổi thành tiền mặt. Vậy quy định trên có đúng không? (Duy Mạnh, Đồng Nai)

Trả lời:

Theo Điều 2 và Điều 111, Điều 114 Bộ luật Lao động 2012:

  • Người lao động có đủ 12 tháng làm việc thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động từ 12-16 ngày tùy thuộc tính chất công việc.
  • Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.
  • Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa ba năm một lần.
  • Người lao động chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, nếu người lao động không nghỉ hết phép, đi làm bình thường thì doanh nghiệp phải trả lương. Nếu họ có nhu cầu chuyển dồn sang năm để có kỳ phép dài thì phải cộng gộp, tối đa 3 năm/lần.

Ngoài ra, Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, trường hợp sau khi đã cộng dồn sang năm mà người lao động vẫn không nghỉ, còn dư phép thì doanh nghiệp phải trả tiền. Thông thường, bộ phận kế toán sẽ chịu trách nhiệm thanh toán số tiền này cho người lao động.

Số tiền người lao động được hưởng được tình bằng công thức:

Tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề chia cho số ngày số ngày làm việc (theo quy định công ty) của tháng liền trước, nhân với số ngày phép chưa nghỉ.

Với trường hợp trên, người lao động tại Việt Nam sẽ có chế độ nghỉ phép năm dù làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài, việc công ty bạn quy định không dùng hết phép sẽ bị mất, không chi trả là trái pháp luật.

Nếu công ty không thanh toán tiền phép, bạn có thể làm đơn khiếu nại tới Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội quận (huyện) nơi công ty đặt trụ sở để yêu cầu giải quyết.

Tổng Hợp