Hỏi: Sắp tới tôi có ý định sẽ kết hôn và công ty cho nghỉ phép 3 ngày nhưng không hưởng lương. Vậy xin hỏi công ty làm vậy có đúng không và pháp luật quy định vấn đề này như thế nào? (Vân Nhi, Hà Nội).

Trả lời: 

Theo Điều 116 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

– Kết hôn: nghỉ 3 ngày.

– Con kết hôn: nghỉ một ngày.

– Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 3 ngày.

Người lao động được nghỉ không hưởng lương 1 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoài ra, nếu người lao động muốn nghỉ hơn số ngày này, có thể thỏa thuận với chủ sử dụng lao động về việc nghỉ không lương để chuẩn bị cho lễ cưới.

Như vậy, theo quy định trên, người lao động được phép nghỉ 3 ngày trong trường hợp kết hôn mà vẫn được hưởng nguyên lương. Do đó, công ty chỉ đồng ý cho bạn nghỉ phép mà không được hưởng lương là trái với quy định của pháp luật về chế độ của người lao động.

Theo khoản 11 điều 1 Nghị định 88/2015 quy định xử phạt từ 2-5 triệu đồng với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: không bảo đảm cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ về việc riêng, nghỉ không hưởng lương đúng quy định.

Vũ Loan