Hỏi: Tôi đang làm việc cho bưu điện của xã. Đến 20/9/2018 tôi tròn 55 tuổi, đủ tuổi về hưu, nhưng thời gian đóng BHXH thiếu 3 tháng mới được 20 năm. Vậy tôi có được hưởng chế độ khi về hưu không? (Triệu Thùy, Lạng Sơn)

Trả Lời:

Điều 54 Luật BHXH năm 2014 quy định, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

– Nam từ đủ 55-60 tuổi, nữ từ 50-55 tuổi, có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế quy định hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

– Người lao động từ đủ 50-55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

– Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

– Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

Như vậy, với trường hợp trên, bạn đủ tuổi về hưu nhưng chưa đóng BHXH tối thiểu 20 năm, hơn nữa không tham gia hoạt động tại xã phường, nên không được hưởng lương hưu hàng tháng.

Tuy nhiên, theo Điều 4 Quyết định 1111/QĐ – BHXH, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH không quá 6 tháng có thể tự đóng tiếp một lần số tháng còn thiếu để được hưởng chế độ hưu trí.

Ngoài ra, Điều 60 Luật BHXH năm 1014 quy định, người lao động muốn nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH có thể yêu cầu được trợ cấp BHXH một lần. Mức hưởng được tình theo công thức: 1,5 tháng lương bình quân x số năm đóng BHXH.

Hồ sơ giải quyết hưởng BHXH một lần gồm:

– Sổ BHXH

– Quyết định nghỉ việc hoặc quyết định thôi việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn.

– Đơn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo mẫu.

Huyền Hương (Tổng hợp)