Hỏi: Tôi tham gia BHXH được 2 năm. Đầu tháng 9, tôi phải nhập viện mổ u và nghỉ việc mất 21 ngày. Vậy trong thời gian nghỉ bệnh tôi có được hưởng chế độ gì không? (Ngọc Thịnh, Hà Nam)

Trả lời:

Theo Điều 25 Luật BHXH năm 2014, người lao động đang tham gia BHXH bị ốm, tai nạn, bệnh nghề nghiệp… phải nghỉ việc, có xác nhận của cơ sở y tế được hưởng chế độ ốm đau.

1. Trường hợp người lao động bị ốm đau không phải bệnh dài ngày

– Trong điều kiện làm việc bình thường, người lao động được hưởng 30 ngày ốm/năm (nếu tham gia BHXH dưới 15 năm); 40 ngày(tham gia BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm); 60 ngày (tham gia BHXH đủ 30 năm trở lên).

– Người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại, phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên được hưởng 40 ngày/năm (nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm); 50 ngày/năm (đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm); 70 ngày/năm (nếu tham gia BHXH từ đủ 30 năm trở lên)

– Mức hưởng = (Tiền lương tháng đóng BHXH liền kề/24) x 75% x Số ngày hưởng.

2. Trường hợp người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày

– Thời gian hưởng tối đa 180 ngày/năm (tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần).

– Nếu nghỉ hết 180 ngày mà vẫn ốm thì được hưởng tiếp nhưng tối đa bằng thời gian tham gia BHXH.

– Mức hưởng = (Tiền lương tháng đóng BHXH liền kề/24) x T% x Số ngày hưởng.

Trong đó: T = 75% nếu trong 180 ngày đầu; T = 65% nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên; T = 55% nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; T= 50% nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm. Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 111 Luật lao động năm 2012, trường hợp người lao động xin nghỉ bệnh vào ngày nghỉ phép hàng năm sẽ được hưởng 100% lương. (Tối đa 12 ngày)

Trong trường hợp trên, bạn đã đóng BHXH được 2 năm và làm việc trong điều kiện bình thường do đó sẽ được hưởng chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm.

Bạn nghỉ ốm 21 ngày (có xác nhận cơ sở y tế) nên BHXH sẽ trợ cấp tiền nghỉ ốm với mức hưởng = (Tiền lương tháng đóng BHXH liền kề/24) x 75% x 21 ngày.

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp ốm đau gồm:

– Sổ BHXH.

– Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu.

Hồng Hoa (Tổng hợp)