Người điều khiển ô tô vận chuyển chất gây ô nhiễm môi trường, hàng nguy hiểm có thể bị xử phạt tới 3 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Theo Điều 26, Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt người điều khiển ô tô vi phạm quy định về vận chuyển chất gây ô nhiễm môi trường, hàng nguy hiểm như sau:

– Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Vận chuyển hàng nguy hiểm mà dừng xe, đỗ xe ở nơi đông người, khu dân cư, công trình quan trọng. Không có báo hiệu hàng nguy hiểm theo quy định. Vận chuyển các chất gây ô nhiễm môi trường không theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.

– Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển hàng nguy hiểm không có giấy phép hoặc có nhưng không thực hiện đúng quy định trong giấy phép.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Đồng thời, người vi phạm buộc phải thực hiện đúng các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm, bảo vệ môi trường; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng này.

Vũ Loan