Ngày 19/5/2018 tới đây, số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của từng trường THPT sẽ được sở GD&ĐT Hà Nội công bố công khai.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là NV1 và NV2. Hai nguyện vọng này phải trong cùng một KVTS, trừ 2 trường hợp sau:

Có một trong hai nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 không chuyên trường THPT Chu Văn An hoặc trường THPT Sơn Tây.

Có một trong hai nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 học Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức tại các trường THPT có dạy Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức.

HS muốn nhập học tại trường đăng ký NV2 phải có điểm xét tuyển (ĐXT) cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm. HS đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2. Khi hạ điểm chuẩn nhà trường chỉ nhận HS đăng ký NV1, không nhận HS đăng ký NV2.

Theo đó, học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển thì nộp đơn tại các phòng GD&ĐT trong 2 ngày 20, 21/5/2018.

Lưu ý: HS chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh (KVTS) đã đăng ký. HS không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.

Thanh Thanh