Tối 4/11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) có báo cáo nhanh về công tác ứng phó và sơ bộ tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 12 trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.

Về các khu vực đã cứu chữa và đã trả đường hoạt động trở lại bình thường, VNR cho hay, hiện tại khu gian La Hai – Chí Thạnh (Km1154- Km1170) đã trả đường lúc 13 giờ 5 với tốc độ 15 km/h; trả đường khu gian Tân Vinh – Vân Canh (Km1110+00 đến Km1123+00) lúc 13 giờ 20 phút tốc độ 15 km/h; trả đường Km1120+200 – Km1120+120 khu gian Tân Vinh – Vân Canh tốc độ 5 km/h; trả đường khu gian Vân Canh – Phước Lãnh (Km1123-Km1139) với tốc độ 15 km/h lúc 13h30.

Đối với khu gian Diêu Trì – Tân Vinh, ngành đường sắt đã trả tốc độ 15 km/h lúc 11 giờ 30 phút, đến 15 giờ ngày 4/11 đã trả tốc độ khu gian. Cụ thể, khu gian Phước Lãnh – La Hai trả đường lúc 14 giờ 20 phút từ Km1139-Km1154 với tốc độ 15 km/h, trả đường cầu Km1149+223 tốc độ 5Km/h, trả đường Km1149+908-Km1150+750 tốc độ 5 km/h; trả đường khu gian Nha Trang – Cây Cầy Km1314-Km1328 lúc 13 giờ 49 phút tốc độ khu gian, (riêng đoạn 1325+400-Km1325+450 trả tốc độ 15 km/h).

Khu gian Chí Thạnh – Hòa Đa (Km1170-Km1183), ngành đường sắt đã trả đường lúc 12 giờ với tốc độ 15 km/h; khu gian Hòa Đa – Tuy Hòa (Km1183-Km1197) trả đường lúc 11 giờ 30 phút tốc độ 15 km/h; khu gian Tuy Hòa – Đông Tác (Km1197- Km1202) trả đường lúc 11 giờ 30 phút tốc độ 15 km/h; khu gian Hòa Tân – Suối Cát và Suối Cát – Ngã Ba trả tốc độ 15 km/h lúc 13 giờ 2 phút;

Đối với khu gian Ngã Ba –Cà Rôm, ngành đường sắt trả đường lúc 12 giờ 45 phút tốc độ 15 km/h. Khu gian Hòa Huỳnh – Ninh Hòa trả đường lúc 14 giờ 14 phút tốc độ 15 km/h.

Ngoài ra, hiện tại còn 9 khu gian đang bị phong tỏa, chưa thông tàu gồm khu gian Phú Hiệp – Hảo Sơn; khu gian Hảo Sơn – Đại Lãnh; khu gian Đại Lãnh – Tu Bông; khu gian Tu Bông – Giã; khu gian Phong Thạnh – Lương Sơn; khu gian Lương Sơn – Nha Trang; khu gian Ninh Hòa – Phong Thạnh; khu gian Đông Tác – Phú Hiệp; và khu gian Giã – Hòa Huỳnh.

Về công tác chỉ đạo, cứu chữa, hiện tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã điều động nhân lực của Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải tham gia, cùng Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh cứu chữa khắc phục, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để khẩn trương thi công trả đường trong thời gian sớm nhất. Dự kiến sẽ trả đường trước 23 giờ ngày 4/11 đối với những đoạn đang bị phong tỏa sửa chữa.

Theo báo cáo trước đó của VNR, do ảnh hưởng của bão số 12, từ đêm qua cho đến ngày 4/11, hàng chục điểm đường sắt phải phong tỏa do cây và cột thông tin đổ vào, không thể chạy tàu. Đường sắt Bắc – Nam qua khu vực Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định… bị tê liệt.

Mặc dù trời mưa, gió to nhưng các đơn vị đường sắt vẫn khẩn trương khắc phục tạm thời để tiếp tục chạy tàu dần tới khu gian kế tiếp.Tuy nhiên, do nhiều điểm phải phong tỏa, đường sắt cho dừng nhiều tàu khách tại các ga dọc đường để đảm bảo an toàn.

Các tàu gồm tàu đã phải dừng gồm tàu SE7 dừng ga Diêu Trì với 392 hành khách; tàu SE2 dừng ga Phong Thạnh với 410 khách; tàu SQN4 dừng ga Nha Trang với 416 khách; đặc biệt, tàu SE5 phải dừng dọc đường với 267 khách… Ngoài ra còn có 6 đoàn tàu hàng cũng phải dừng tại các ga.

Để đảm bảo an toàn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã quyết định bãi bỏ tàu SE6, SE22 chạy tại ga Sài Gòn, tàu SQN1 xuất phát ga Quy Nhơn ngày 4/11. Ngoài ra, ngành đường sắt thực hiện chuyển hành khách giữa các tàu đang chờ tại các ga và lập tàu mới để có thể tiếp tục vận chuyển hành khách qua các khu vực đường sắt không bị ảnh hưởng do bão./.

Ngân Hà