Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu cà phê của Nga 10 tháng năm 2018 đạt 164.134 tấn, trị giá 494,42 triệu USD, tăng 5,1% về lượng, nhưng giảm 6,2% về trị giá so với 10 tháng năm 2017.

Trong đó, Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Nga trong 10 tháng năm 2018, tăng 71,9% về lượng và tăng 39,2% về trị giá so với 10 tháng năm 2017.

Sau Việt Nam, Bra-xin là nguồn cung cà phê lớn thứ 2 cho Nga, đạt 27.723 tấn, trị giá 74,25 triệu USD. Đứng ở vị trí nhà cung cấp cà phê lớn thứ 3 cho Nga là Ý, đạt 10.888 tấn, trị giá 79,50 triệu USD.

Cũng theo ITC, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nga 10 tháng năm 2018 đạt mức 3,01 USD/kg, giảm 10,7% so với 10 tháng năm 2017. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê từ Việt Nam đạt mức 1,94 USD/kg, giảm 19%; Bra-xin đạt mức 2,68 USD/kg, giảm 16,6%. Trong khi đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê từ Ý tăng 8,3%, lên mức 7,30 USD/kg.

10 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Nga 10 tháng năm 2018 (Nguồn: ITC)

Về cơ cấu nguồn cung: Thị phần cà phê của Việt Nam đạt 50,3% trong tổng lượng nhập khẩu của Nga 10 tháng năm 2018, tăng mạnh so với mức 39,2% trong 10 tháng năm 2017. Trong khi đó, thị phần cà phê của Bra-xin tại thị trường Nga giữ ổn định ở mức 17% trong cả 10 tháng năm 2017 và 10 tháng năm 2018.

 Ngành cà phê của Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh xuất khẩu sang Nga, bởi nhu cầu nhập khẩu cà phê của Nga liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây.

Tăng trưởng nhập khẩu cà phê của Nga giai đoạn từ năm 2014 – 2018 (Nguồn: ITC)

Cà phê của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ như Bra-xin, Ý, Ấn Độ… Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân xô, trong khi dung lượng thị trường cà phê chế biến của Nga lớn. Do đó, cần có sự chuyển dịch về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu cà phê trong năm 2019 để gia tăng trị giá.

Tuệ Minh