Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, năm 2018 sẽ có khoảng 12-13 cơn hoạt động trên Biển Đông và 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Số lượng bão như mọi năm

Nhận định về xu thế khí tượng thủy văn năm 2018, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết các kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO của các cơ quan dự báo khí hậu trên thế giới cho thấy xu hướng tăng dần của nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4.

Năm nay sẽ có khoảng 12-13 cơn hoạt động trên Biển Đông và khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Theo Tuổi Trẻ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong mùa bão năm 2018, khả năng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng nhiều hơn tới khu vực Trung Bộ.

Bắc Bộ nắng nóng muộn hơn

Nhiệt độ trung bình trong các tháng tiếp theo của năm 2018 trên toàn quốc phổ biến phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng xuất hiện muộn hơn trung bình và mức độ không gay gắt như trong năm 2017.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định nhiệt độ trung bình trong các tháng tiếp theo của năm 2018 trên toàn quốc phổ biến phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Mùa mưa Nam bộ có thể đến sớm

Thời kỳ tháng 4-5/2018 phổ biến ở mức cao hơn TBNN từ 15-30%; Các tháng 6-10/2018 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 11-12/2018 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Mùa mưa tại khu vực Nam Bộ có khả năng đến sớm và kết thúc tương đương với trung bình nhiều năm.

Thanh Thanh