Ngày 14/1, Mỹ ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của nước này, trong đó có Việt Nam vào nhóm 10 nước giám sát thao túng tiền tệ, theo VnExpress.

Nhóm này gồm cả Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italy, Ailen, Singapore, Malaysia, Thụy Sỹ. 

Trước đó, Việt Nam nằm trong danh sách giám sát của Báo cáo tháng 5/2019 do đáp ứng hai tiêu chí về thặng dư thương mại song phương với Mỹ và thặng dư cán cân vãng lai. Và theo quy định, một quốc gia vào danh sách giám sát sẽ tiếp tục được theo dõi trong hai kỳ báo cáo tiếp theo.

3 tiêu chí để xem xét một nước thao túng tiền tệ là thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất 20 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% GDP, can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ. Việc can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ ít nhất 6 trên 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua ròng ít nhất 2% GDP trong 12 tháng.

Do đó, tại báo cáo tháng 1/2020, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách giám sát dù chỉ đáp ứng một tiêu chí về thặng dư thương mại song phương: thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ở mức 47 tỷ USD. Thặng dư cán cân vãng lai tương đương 1,7% GDP. Can thiệp mua ròng trên thị trường ngoại tệ tương đương 0,8% GDP. 

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Việt Nam không công bố dữ liệu về can thiệp ngoại hối tuy nhiên đã cung cấp dữ liệu đáng tin cậy rằng, các giao dịch mua ngoại hối ròng trong 4 quý tính đến tháng 6/2019 chỉ tương đương 0,8% GDP. Mỹ cũng xác nhận Việt Nam đã can thiệp cả hai chiều trong suốt 4 quý này.

Trong thời gian tới, Mỹ tiếp tục theo dõi các thông tin, số liệu về thương mại, cán cân vãng lai, các chính sách kinh tế vĩ mô, tiền tệ của Việt Nam và có thể sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với các cơ quan Việt Nam.

Trước công bố trên từ phía Mỹ, phía NHNN Việt Nam khẳng định trên Tuổi trẻ rằng: “Ngân hàng Nhà nước không bao giờ dùng tỷ giá để tạo cạnh tranh với đối tác thương mại, không can thiệp có chủ đích vào chính sách tiền tệ để tạo thuận lợi trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Việt Nam không thao túng tiền tệ”.