Dù chỉ ra những dấu hiệu cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ, song Bộ Tài chính Mỹ kết luận vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định điều này.

Vneconomy đưa tin, ngày 16/4, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức trình lên Quốc hội Mỹ báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và chính sách tỷ giá của một số nước đối tác thương mại lớn của Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ khẳng định rằng không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam hay Thụy Sỹ thao túng tỷ giá đồng tiền phục vụ cho mục đích thương mại. 

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, theo báo cáo, Việt Nam vẫn có đủ 3 tiêu chí thao túng tiền tệ, chỉ là lần này báo cáo đã trích dẫn một bộ luật khác.

Do đó, Bộ Tài chính Mỹ sẽ có những cuộc làm việc với phía Thụy Sỹ và Việt Nam cũng như đánh giá kỹ càng hơn về diễn biến trong kinh tế toàn cầu.

Theo Doanh Nghiệp Hội Nhập, trước đó, ngày 16/12/2020, Bộ Tài chính Mỹ ban hành báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ”, theo đó lần đầu tiên đưa Việt Nam và Thụy Sỹ vào danh sách thao túng tiền tệ.

Bộ Tài chính Mỹ đưa ra quyết định trên dựa theo 3 tiêu chí:

  • Thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất 20 tỷ USD
  • Thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
  • Can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ, thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng trên giai đoạn 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua ròng tương đương ít nhất 2% GDP trong giai đoạn 12 tháng.