Nhiều xe máy khi lưu thông trên đường chạy ở hết tất cả các làn, chuyển hướng đột ngột và không có tín hiệu xin đường. Việc sử dụng làn đường cho loại phương tiện này được quy định ra sao và nếu vi phạm thì được xử lý như thế nào?  (Độc giả Bùi Ngọc Nam, Hà Nội)  

Luật sự Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) trả lời trên Infonet, theo Điều 13 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định về lan đường khi tham gia giao thông như sau:

– Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn;

– Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái;

– Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.

Căn cứ vào quy định trên thì xe máy được đi trên làn đường bên trái. Xe máy lưu thông khi đến ngã tư phân làn theo hướng đi, người điều khiển phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

Về mức phạt đối với hành vi đi sai làn đường được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 46/2016:

– Phạt tiền từ 60.000-80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

– Phạt tiền từ 80.000-100.000 đồng đối với người điều khiển xe chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước.

Phạt tiền từ 300.000-400.000 đồng đối với một trong các hành vi điều khiển xe chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ.

Hồng Hoa