Bộ Tài chính vừa công bố mức phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+800 QL1, tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, theo Thông tư số 95/2015/TT-BTC ban hành ngày 19/6/2015, mức thu phí gồm hai mức, áp dụng theo hai giai đoạn.

Kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2015, mức thu cụ thể như sau:

(Nguồn: mof.gov.vn)
(Nguồn: mof.gov.vn)

Kể từ ngày 1/1/2016 trở đi, mức thu tăng lên như sau:

(Nguồn: mof.gov.vn)
(Nguồn: mof.gov.vn)

Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mệnh giá trên là tải trọng theo thiết kế (trọng tải hàng hóa), căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với việc áp dụng mức thu phí đối với xe chở hàng bằng Container (bao gồm cả đầu kéo moóc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theo trọng lượng toàn bộ của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng.

Mức phí trên bằng với mức phí áp dụng tại trạm thu phí tại Km1807+500, đường HCM, tỉnh Đắk Nông. Mức chênh lệch giữa hai giai đoạn thu phí là 11-25%.

Số tiền thu phí hàng năm (sau khi trừ các khoản thuế) là tiền hoàn vốn, theo phương án tài chính của Hợp đồng BOT Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km741+170 đến Km756+705, tỉnh Quảng Trị.

Bộ Tài chính chưa thông báo về ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

Phan A