Hỏi: Tôi mới mua xe máy và muốn có biển kiểm soát trùng với ngày sinh nhưng biển số đó đã được người khác đăng ký. Vậy tôi có được phép mua lại biển số xe này không? (Đông Hùng, Hà Nội)

Trả lời:

Theo Điều 54 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký và biển số.

Như vậy, biển số xe được cấp cho phương tiện cơ giới đủ điều kiện là căn cứ để cơ quan nhà nước quản lý an ninh trật tự. Mỗi phương tiện chỉ được cấp một biển số xe duy nhất và không thể mua bán.

Bên cạnh đó, Khoản 22 Điều 8 Luật giao thông đường bộ nếu rõ, sản xuất, sử dụng trái phép hoặc mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng là một trong các hành vi bị cấm. Các cá nhân, tổ chức có hành vi này sẽ bị xử phạt:

  • Phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với cá nhân, 2-4 triệu đối với tổ chức có hành vi bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không phải là biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền sản xuất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
  • Phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với cá nhân, 6-10 triệu đối với tổ chức có hành vi sản xuất biển số trái phép hoặc sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Nếu thích biển số xe của người khác đã đăng ký trước đó, bạn chỉ có thể mua lại chiếc xe và làm các thủ tục sang tên theo quy định.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, theo điều 11, 12, 24 Thông tư 15/2014/TT-BCA:

  • Nếu đăng ký sang tên xe cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.
  • Nếu sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, phải rút hồ sơ gốc và thực hiện đổi biển số tại tỉnh đang thường trú và cấp đổi đăng ký xe sang tên cho chủ xe mới.

Hoa Liên (Tổng hợp)