Ông Nguyễn Văn Minh, cộng sự gắn bó lâu năm nhất với Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã rút khỏi Hoàng Anh Gia Lai sau gần 30 năm công tác.

Theo Dân Trí – Ông Nguyễn Văn Minh sinh năm 1959, làm việc tại HAGL từ năm 1992 đến nay, tức khoảng 29 năm gắn bó.

Việc từ nhiệm của ông Minh sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại cuộc họp gần nhất. Như vậy, HĐQT của HAGL còn 5 người gồm ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT; 2 thành viên là ông Võ Trường Sơn, bà Võ Thị Mỹ Hạnh và 2 thành viên độc lập gồm bà Võ Thị Huyền Lan, bà Nguyễn Thị Huyền.

Ông là một trong những cộng sự đồng hành lâu năm cùng Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức). Cá nhân ông sở hữu gần 2,6 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 0,3% cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm: