Sự chênh lệch giữa tỉ lệ sản phẩm sản xuất nông nghiệp (chỉ chiếm từ 15-20%) và máy móc thiết bị công nghiệp nhập khẩu (gần 70%) đòi hỏi Việt Nam cần phải đẩy mạnh và nhanh việc chế tạo máy móc thiết bị để phục vụ nông nghiệp.

nghich-ly_vira
Mức độ CGH trong nông nghiệp chủ yếu tập trung vào cây lúa. Ảnh: Internet

Ông Chu Văn Thiện, Viện Cơ điện nông nghiêp và công nghệ sau thu hoạch, cần coi đầu tư vào lĩnh vực chế tạo cơ khí nói chung và chế tạo máy nông nghiệp nói riêng như đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế. Vì vậy, cần có chính sách đặc biệt ưu đãi, nhất là tài chính, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ… Lấy thị trường sử dụng máy, thiết bị trong nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản làm trụ xoay để xác định lĩnh vực chế tạo cơ khí ưu tiên phát triển.

Theo Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (Bộ NN&PTNT): Những năm vừa qua, do nhu cầu bức thiết của sản xuất, một phần được Nhà nước hỗ trợ, một phần nhờ sản xuất nông nghiệp bắt đầu phát triển theo hướng hàng hóa lớn nên cơ giới hóa nông nghiệp có bước tiến đáng kể.

Số lượng máy động lực sử dụng trong nông nghiệp tăng 1,6 lần trong 10 năm qua. Một số loại máy tăng rất nhanh như máy gặt lúa tăng 25,6 lần, máy phun thuốc bảo vệ thực vật tăng 6 lần, máy bơm nước tăng 1,2 lần. Mức độ CGH nhiều khâu đạt khá cao như làm đất bằng máy đạt 90%, gieo trồng, cấy đạt 30%, chăm sóc đạt 60%…

Ngày 22/9, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối hợp với Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp và công nghệ chế tạo máy nông nghiệp” vì sự phát triển cơ giới hóa nông nghiệp chưa bền vững, thiếu toàn diện. Mức độ trang bị máy móc cho nông nghiệp còn thấp hơn một số nước trong khu vực, đa phần là cỡ nhỏ, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ CGH còn chênh lệch giữa cây lúa và cây trồng khác khiến khả năng cạnh tranh của nông sản nguyên liệu bị hạn chế. Bên cạnh đó, mức độ trang bị CGH không đồng đều giữa các vùng miền, địa bàn, còn rất thấp ở các vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, khu vực nhà vườn, sản xuất hộ nhỏ khiến cho năng suất lao động, năng suất nông nghiệp chung của cả nước còn thấp.

Bên cạnh đó, các công cụ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho CGH nông nghiệp tương đối đa dạng, song chưa đủ mạnh, thiếu cơ chế đột phá, thiếu ổn định, nhanh thay đổi qua các giai đoạn.

Ngoài ra, một trong những bất cập nổi cộm còn là nguồn lực ngân sách Nhà nước còn hạn chế, dẫn đến địa phương phải hạn chế quy mô hỗ trợ. Trong 5 năm 2011 – 2015, ngân sách Nhà nước bỏ ra hỗ trợ lãi suất mua máy móc CGH trong nông nghiệp chỉ khoảng 500 tỷ đồng.

Để cải thiện tình trạng CGH trong nông nghiệp thời gian tới, nhiều chuyên gia kiến nghị cần phải đổi thay các chính sách hỗ trợ theo hướng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân và doanh nghiệp. Nội dung chính sách mới cần giữ lại các công cụ hỗ trợ còn phù hợp, có tác dụng và hiệu quả tốt; đồng thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, tạo ra những đột phá về chinh sách có trọng tâm, có các mức độ hỗ trợ phù hợp với các mục tiêu, đối tượng ưu tiên trong các giai đoạn khác nhau.

Mai Mai