Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Các loại hình doanh nghiệp sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động từ 2,58 – 3,75 triệu đồng/tháng.

Đúng như phương án đã được Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất Chính phủ hồi tháng 8. Mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ ngày 1/1/2017 như Vnexpress đưa tin.

1727_LYYng

Lương tối thiểu vùng của người lao động theo hợp đồng. Ảnh từ vietnambiz.

Cụ thể mức tăng đối với lao động ở các địa phương”

  • Vùng I là 250.000 đồng, tương đương 7,1 %, từ 3,5 lên 3,75 triệu đồng/tháng
  • Vùng II tăng 220.000 đồng (7,1 %), từ 3,1 triệu đồng lên 3,32 triệu đồng/tháng
  • Vùng III tăng 200.000 đồng (7,4 %), từ 2,7 triệu đồng lên 2,9 triệu đồng/tháng
  • Vùng IV là 180.000 đồng (7,9 %), từ 2,4 triệu đồng lên 2,58 triệu đồng/tháng.

Các mức cụ thể như sau:

Vùng Lương tối thiểu 2016

(triệu đồng/tháng)

Lương tối thiểu 2017

(triệu đồng/tháng)

Vùng I 3,5 3,75
Vùng II 3,1 3,32
Vùng III 2,7 2,9
Vùng IV 2,4 2,58

Tùy theo doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn nào thì có mức lương tối thiếu vùng khác nhau. Ngoài ra, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng:

+ Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp FDI);

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

+ Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê lao động…

Nếu doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có lương tối thiếu vùng khác nhau thì lấp mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng 4, thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại.

Đáng chú ý là Thủ tướng Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, tăng ca ban đêm, làm việc trong lao động nặng nhọc, độc hại… Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Theo thông tin từ Nguyentandungvn.org, trước đó, sau 2 lần nhóm họp, ngày 2.8, Hội đồng tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu quyết “chốt” mức lương tối thiểu vùng 2017 để trình Chính phủ phê duyệt. Tính bình quân chung, 4 vùng tăng 213.000 đồng, bằng 7,3% so với năm 2016.

Mai Nhi (TH)

Xem thêm: