Ngày 21/8, Sơn La xảy ra một trận động đất 3,9 độ richter; Quảng Nam cũng xuất hiện hai trận động đất từ 2,6-3,2 độ richter. 

Vào 3h 59′ ngày 21/8, ở huyện Thuận Châu (Sơn La) xảy ra một trận động đất 3,9 độ richter; độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km.

Còn tại Quảng Nam, vào 11h 42′ cùng ngày, cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,2 độ richter; độ sâu chấn tiêu khoảng 9,7 km tại huyện Bắc Trà My.

Liên tiếp xảy ra 3 trận động đất mạnh đến 3,9 độ richter ở Sơn La, Quảng Nam
Vị trí trận động đất ngày 21/8 ở huyện Bắc Trà My. (Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu)

Đến 12h 4′, huyện này xuất hiện tiếp một trận động đất 2,6 độ richter; độ sâu chấn tiêu khoảng 7,1 km.

Liên tiếp xảy ra 3 trận động đất mạnh đến 3,9 độ richter ở Sơn La, Quảng Nam
Chưa đầy nửa tiếng, khu vực này tiếp tục động đất lớn hơn. (Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu)

Theo Viện Vật lý địa cầu, những trận động đất này không gây ảnh hưởng đến người dân khu vực.

Trước đó, từ ngày 15-17/7, tại Quảng Nam và Sơn La cũng xảy ra 3 trận động đất liên tiếp từ 2,5-3,9 richter nhưng không gây thiệt hại.

An An