Tôi đang làm việc cho 2 doanh nghiệp tại Hà Nội. Công ty thứ nhất tôi ký hợp đồng lao động với mức lương 3.900.000 đồng/tháng. Sau đó tôi ký HĐLĐ với công ty thứ hai với mức lương 5.000.000 đồng/tháng. Tôi đang đóng BHXH, BHYT theo đơn vị cũ, nếu muốn duy trì công việc ở hai bên thì mức phí sẽ tính như thế nào? (Quốc Anh, Bắc Ninh)

Căn cứ Khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

Người lao động giao kết từ 2 hợp đồng trở lên, với nhiều người sử dụng lao động chỉ đóng BHXH theo hợp đồng đầu tiên; đóng BHYT theo hợp đồng có mức lương cao nhất; đóng BHTNLĐ theo từng hợp đồng.

Như vậy, với trường hợp giao kết 2 hợp đồng, có hưởng lương cao hơn tại công ty mới, đang tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ… tại đơn vị cũ:

– Người lao động không không phải đóng BHXH tại công ty mới.

– Người lao động đóng BHYT theo hợp đồng có mức lương cao hơn. (3 % tiền lương)

– Đóng BHTNLĐ – Bệnh nghề nghiệp cả 2 hợp đồng (0,5 % tiền lương)

– Khi làm việc, người lao động cần thông báo cụ thể về hợp đồng thứ nhất để có căn cứ không đóng thêm BHXH và được trả nguyên lương. Ngoài ra, công ty mới sẽ có trách nhiệm bồi hoàn số tiền bằng với khoản BHXH, BHTN mà đáng lý họ phải đóng cho người lao động (17 % tiền lương).

– Về thuế thu nhập cá nhân: Tiền lương vẫn tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần, tuy nhiên, người lao động chỉ được tính giảm trừ gia cảnh tại một đơn vị, những nơi còn lại không được tính giảm trừ.

Huyền Hương