Tôi 24 tuổi, làm lại CMND được một thời gian. Mới đây, tôi tìm lại được mẹ đẻ của mình. Mẹ tôi cho biết ngày sinh của tôi là ngày khác trên CMND hiện nay. Ngày trên giấy tờ hiện nay là ngày cha mẹ nuôi tôi nhặt được tôi. Vậy xin hỏi, tôi muốn sửa lại năm sinh trên CMND có được không? Anh Đỗ Quốc Thuận (huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Tại Điểm a Mục 2 Phần II Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân khi thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh. Những thay đổi này là điều hoàn toàn có thể nhưng phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo Pháp luật Tp.HCM.

Làm thế nào để đổi ngày sinh trên CMND?
Có thể đổi ngày sinh trên CMND? (Ảnh minh họa).

Việc ghi thông tin trên Chứng minh nhân dân phải phù hợp với thông tin ghi trên Sổ hộ khẩu và Giấy khai sinh. Do đó, điều kiện là anh phải liên hệ với cơ quan tư pháp để điều chỉnh lại thông tin về ngày, tháng, năm sinh trên Giấy khai sinh, sau đó điều chỉnh thông tin về ngày, tháng, năm sinh trên Sổ hộ khẩu.

Sau khi đính chính xong anh mới tiếp tục đính chính ngày, tháng, năm sinh trên chứng minh nhân dân cho phù hợp với Giấy khai sinh. Tiếp đó, anh đến cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành làm thủ tục đổi CMND theo thông tin về ngày, tháng, năm sinh mới.

Ánh Tuyết