Kỳ thi THPT quốc gia 2018, số thí sinh đạt điểm trên trung bình ở nhiều môn chỉ trên dưới 50%. Lịch sử và tiếng Anh là hai môn thi có điểm trung bình thấp nhất.
 

Kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Lịch sử là môn có kết quả thi thấp nhất với điểm trung bình của cả nước là 3,79. Có đến 83,24% thí sinh có điểm dưới trung bình. Số thí sinh nhận điểm 0 là 527, theo Người Lao Động.

Sau Lịch sử, tiếng Anh là môn thi có kết quả thấp thứ 2. Trên cả nước có 2.189 thí sinh dưới 1 điểm. Mức điểm trung bình là 3,91 và tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 78,22%. Số thí sinh đạt được điểm 10 là 76.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018: "Mưa" điểm liệt môn Lịch sử và tiếng Anh
Phổ điểm Lịch sử thấp mức kỷ lục với cơn mưa điểm liệt. (Ảnh: Thanh Niên)
Kỳ thi THPT quốc gia 2018: "Mưa" điểm liệt môn Lịch sử và tiếng Anh
Phổ điểm tiếng Anh, với mức điểm trung bình là 3,91. (Ảnh: Thanh Niên)

Môn Toán có 1.558 bài điểm dưới 1 trong đó 951 bài bị điểm 0 . Mức điểm trung bình là 4,86. Cả nước chỉ có 2 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối, 7 bài thi đạt điểm 9,8; 30 bài thi đạt điểm 9,6.

Môn Ngữ văn có 783 thí sinh có điểm dưới 1. Đây là môn duy nhất không có bài thi nào đạt điểm 10 và chỉ có 7 bài đạt 9,75 điểm.

Môn Hóa học có 470 bài thi bị điểm 0 và 815 bài dưới 1 điểm. Tỉ lệ thí sinh có điểm dưới trung bình là 50,6%. Trên cả nước chỉ có 16 bài được điểm 10.

Môn Vật lý có 372 bài điểm 0 và 48,4% thí sinh có điểm dưới trung bình. Trong cả nước chỉ có 2 bài điểm 10 và 19 bài đạt 9,75 điểm.

Môn Sinh học có 340 bài điểm 0. Tỉ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 63,4% và tổng điểm trung bình là 4,54. Môn thi này cũng chỉ có 2 bài đạt 10 điểm, 9 bài đạt 9,75 điểm.

Môn Địa lý có 29 thí sinh đạt điểm 10; 111 bài thi đạt 9,75 điểm và 328 bài thi đạt 7,5 điểm. Tổng điểm trung bình là 5,46.

Giáo dục công dân là môn có điểm trung bình cao nhất trong tất cả các môn thi THPT với 7,13 điểm. Số bài thi đạt điểm 10 lên tới 309 bài.

Điểm thi THPT quốc gia năm nay tuy thấp nhưng kết quả thí sinh tốt nghiệp tại các tỉnh thành vẫn khá cao và đều ở mức trên 90%. Cụ thể, TP. HCM tỉ lệ thi sinh tốt nghiệp là 98,13%, Quảng Ngãi 92,99%, Bình Định 96,69%, Kon Tum 95,87%, Tây Ninh 97,19%, Tiền Giang 98,87%…, theo Thanh Niên.

Như Quỳnh