Trong báo cáo Quốc hội mới đây, Chính phủ ước tính, tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu cả năm nay tăng 14,4%, trong khi con số nhập siêu là 1,5% tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu.

Cụ thể, tổng kết đến hết tháng 10, tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu cả nước đã đạt 174,55 tỷ USD, tăng tới 21,3% so với cùng kỳ năm 2016. Thặng dư thương mại 2,55 tỷ USD.

Trong 10 tháng qua, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn chiếm tỷ trọng 28,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang APEC, với kim ngạch 34,53 tỉ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2016. Ngay sau Mỹ là Trung Quốc với kim ngạch 26,47 tỉ USD, tăng 52,9%, chiếm tỷ trọng 22%. Đứng thứ 3 là thị trường Nhật Bản với kim ngạch 13,85 tỉ USD.

Tính sơ bộ đến hết tháng 10, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt con số 346,55 tỷ USD. Với trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 30 tỷ USD/ tháng như hiện nay, cộng với đà tăng trưởng trong kim ngạch xuất nhập khẩu của 2 tháng cuối năm, trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2017 của Việt Nam có thể chạm hoặc vượt mức 400 tỷ USD.

Thanh Tùng (TH)